Liên hệ
Gửi thông tin liên hệ
ĐỒ GỖ MINH SÁNG

Địa chỉ: 127,129,131 Văn Cao, Ngô Quyền, Hải Phòng

Hotline: 0913.999.568 - 0914.79.6668

Email: minhsangnguyen1985@gmail.com

Website: www.noithatotohaiphong.vn